Политики за резервации и анулации в хотел Орловец 5*

Политика и срокове за резервации:

  • Резервации се потвърждават при плащане на аванс от 50% от стойността на резервацията и постъпване на сумата по сметката на Хотелиера в срок до 3 календарни дни след получаването на имейл за потвърждаването на възможността за резервация и определяне на общата стойност на заявката.
  • Краен срок за пълно плащане на сумата по резервации за:

Ранни записвания:

  • Резервации, направени по ранни записвания с отстъпка от 10%, следва да бъдат платени на 100% до 20.12.20г.

Зимен сезон (01.12.20-28.12.20 и 04.01.21-15.04.21):

Резервации, направени по стандартни цени без отстъпка за ранни записвания за зимен сезон, следва да бъдат платени на 100% до 5 календарни дни преди настаняване.

Нова Година (29.12.20 – 03.01.21):

Резервации, направени за периода на Нова година, следва да бъдат платени на 100% до 20.11.20г. Резервации, направени след 21.12.20 г. изискват 100% авансово плащане на сумата за потвърждение на резервацията.

Политика и условия за анулации и неустойки:

Политика за анулации по резервации с РАННИ ЗАПИСВАНИЯ:

Анулиране на потвърдени резервации по ранни записвания могат да бъдат направени без неустойка до 14 календарни дни преди настаняване. При анулиране на резервации в периода между 13-тия и 5-ия ден преди пристигане, неустойката е в размер на 50% от сумата по резервацията. При анулиране в периода от 4-тия ден до деня на настаняване или при неявяване на туристите в деня на настаняване неустойката е в размер на 100% от стойността на резервацията. При преждевременно напускане или съкращаване на престоя на всички или част от гостите по резервацията – суми не се възстановяват, а неползваните дни по резервациите се оформят като неустойка.

Политика за анулации по стандартни резервации за ЗИМЕН СЕЗОН (01.12.20-28.12.20 и 04.01.21-15.04.21):

Анулиране на потвърдени резервации, които не са по ранни записвания, могат да бъдат направени без неустойка до 5 календарни дни преди датата на настаняване. При анулиране на резервации в периода между 4-тия ден и деня преди пристигане, се дължи неустойка в размер на 50% от сумата по резервацията, но не по-малко от сумата за 1 нощувка. При неявяване на туристите в деня на резервацията се дължи неустойка в размер на 100% от сумата по резервацията. За целта се удържа цялата предплатена сумата по резервацията, а клиентът получава документ за преоформянето на аванса в неустойка по имейл. В случай на преждевременно напускане или съкращаване на престоя на всички или част от гостите по резервацията – суми не се възстановяват, а неползваните дни по резервациите се преоформят като неустойка.

Политика за анулации по резервации за НОВА ГОДИНА (29.12.20 – 03.01.21):

Анулиране на потвърдени резервации за Нова година могат да бъдат направени без неустойка до 20.12.2020г. При анулиране на подобни резервации след 21.12.2020 г. или при неявяване на туристите в деня на настаняване се дължи неустойка в размер на 100% от общата стойност на резервацията. При преждевременно напускане или съкращаване на престоя на всички или част от гостите по резервацията – суми не се възстановяват, а неползваните дни по резервациите се преоформят като неустойка.

* Връщане на сумите, когато са дължими такива от страна на Хотелиера, става в срок до 14 дни от датата на анулацията.

Политика и условия за промени по резервации с РАННИ ЗАПИСВАНИЯ:

  • Всички промени по резервации с отстъпка за ранни записвания (като промяна на броя туристи и продължителност на престоя), направени след крайният срок на заплащане на пълната сума по резервацията, водят до отпадане на отстъпката за ранни записвания и преизчисление на общата сума по резервацията по стандартни цени.

Политики, валидни за всички резервации по периоди:

  • При платен аванс от 50% от стойността на резервацията, но при липса на  направено доплащане в указаните срокове, потвърдената резервация се анулира автоматично от Хотелиера. В този случай Хотелиерът изпраща на Клиента уведомление за направената резервация в еднодневен срок от датата, на която Клиента е следвал да направи доплащането и документ за преобразуването на аванса в неустойка по имейл, предоставен при направената резервация. Възстановяването на всички неусвоени суми по направени потвърдени резервации се възстановява в срок от 14 календарни дни от датата, на която са направени промените по резервациите и са изпратени документите за преоформянето на платените аванси.

Условия в случай на Ковид ситуация:

  • В условията на пандемия, при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемиологична обстановка от компетентните органи в Република България, водещи до невъзможност за влизане в страната, затваряне на отделни градове и региони в страна, както и засягащи региона, в който попада к.к. Пампорово, поради което е наложена забрана за предоставянето на хотелски услуги или се оказва невъзможно предоставяне на предплатените резервации, хотелът ще компенсира туристите. Същото се отнася и до случаите, в които държавата, в която пребивава и от която идва туриста, забрани излизането от страната с цел туризъм. Най-общо тези компенсации ще бъдат наречени Компенсации за Ковид ситуация.

Компенсации за Ковид ситуация:

  1. При възникване на Ковид ситуация, когато не е изтекъл срокът за безплатна анулация, клиентът може да се възползва от всички права за безплатна анулация на резервацията. В този случай и при условие, че са спазени всички срокове за анулация, Хотелиерът ще е длъжен да върне предплатената сума по резервацията в срок от 14 дни от датата анулацията.
  2. При Възникване на Ковид ситуация и изтичане на срока за безплатна анулация по резервацията, клиентът има право да избере между една от следните опции, за което следва да информира писмено Хотелиера в срок до края на извънредната ситуация (lockdown): да промени датите на престоя за други дати удобни за него, с възможност за настаняване в срок до 12 месеца от датата на анулацията, като усвои предплатената сума по резервацията според актуалните ценови условия на променения период. – ако, клиентът не желае да промени датите и не желае да ползва услугата, то той дължи неустойка по  резервацията в размер на 50% от стойността на резервацията, а Хотелиерът е длъжен да върне остатъка от предплатената сума в 30-дневен срок след получаване на уведомлението на Клиента за направения избор.

Хотелиерът си запазва правото на промяна в политиката за резервации и анулации, в случай на законови промени или изрични указания на държавни органи на Република България при Ковид ситуация.

Условия за минимален престой по периоди:

  • Резервации, които включват настаняване на 25.12.20 г. и 31.12.20 г. изискват минимален престой от 3 нощувки.